۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

شعر و متن عاشقانه +عكس عاشقانه شعر و متن عاشقانه  sms-jok.royablog.ir


من می آیم..

آرام...بی صدا...

قدم بر میدارم درون كوچه های دلتنگی ات.تو در خوابی...

عمیق فرو رفته ایی در رویای مهتابی ات.از این من تا تو...

یك ترانه؛ یك رویا؛یك مهتاب فاصله است!من می گذرم....

شب را می برم.....

تو بر می خیزی...

نگاه می كنی...

جای پایی برایت آشناست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.irشعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو معكس عاشقانه sms-jok.royablog.irتن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش این وزن آواز من است اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد

من به کم هم قانعم

و اگر عشق تو اندک، اما صادقانه باشد من راضی ام

دوستی پایدار، از هر چیزی بالاتر است بگو تا زمانی که زنده ای،

دوستم داری!

و من تمام عشق خود را به تو پیشکش می کنم.................


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.irشعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس شعر و متن عاشقانهsms-jok.royablog.irپشت تنهایی من که رسیدی ،

گوشهایت را بگیر !

اینجا سکوت ،

گوش تو را کر میکند

اما !

چشمهایت را باز کن

تا بتوانی لحظه لحظه ی اعدام ثانیه ها را نظاره کنی

هجوم سایه های خیال،

سرابهای بی وقفه ی عشق،

تک بوسه های سرد

و فریادهای عقیم جوانی

منظره ای به تو میدهد

که میتوانی تنهایی مرابه خوبی ترسیم کنی ...!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساسنه!

کاری به کار عشق ندارم!

من هیچ چیز وهیچ کسی را

دیگر در این زمانه دوست ندارم

انگار این روزگار چشم ندارد من و تو را

یک روز

خوشحال و بی ملال ببیند

زیرا هر چیز وهر کسی را

که دوست تر بداری

حتی اگر یک نخ سیگار

یا زهرمار باشد

از تو دریغ می کند

پس من با همه وجودم

خود را زدم به مردن

تا روزگار دیگر

کاری به کار من نداشته باشد

این شعر تازه را هم

ناگفته می گذارم...

تا روزگار بو نبرد...

گفتم که

کاری به کار عشق ندارم.................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


از عذاب جاده خسته نرسیده و رسیده
آهی از سر رسیدن نكشیده و كشیده
غم سرگردونیام و با صادقانه گفتم
اسمی كه اسم شبم بود با تو عاشقانه گفتم
با تنم زخمی اگه بود بی رمق بود اگه پاهام
تازه تازه با تو گفتم اگه كهنه بود دردام
من سرگردون ساده تو رو صادق میدونستم
این برام شكسته اما تو رو عاشق میدونستم
تو تموم طول جاده كه افق برابرم بود
شوق تو راه توشه ی من اسم تو همسفرم بود
من دل شیشه ای هر جا هر شكستن كه شكستم
زیر كوه بار غصه هر نشستن كه نشستم
عشق تو از خاطرم برد كه نحیفم و پیاده
تو رو فریاد زدم باز خون شدم تو رگ جاده
من سرگردون ساده تو رو صادق میدونستم
این برام شكسته اما تو رو عاشق میدونستم
نیزه ی نمباد شرجی وسط دشت تابستون
تازیانه های رگبار توی چله ی زمستون
نتونستن نتوستن جلوی منو بگیرن
از من خسته ی خسته شوق رفتنو بگیرن
حالا كه رسیدم اینجا پر قصه برا گفتن
پر نیاز تو برای اه كشیدن و شنفتن
تو رو با خودم غریبه از خودم جدا میبینم
خودمو پر از ترانه تو رو بی صدا میبینم
من سرگردون ساده تو رو صادق میدونستم
این برام شكسته اما تو رو عاشق میدونستم
اون همیشه با محبت برای من دیگه نیستی
نگو صادقی به عشقت آخه چشمات میگه نیستی..............................


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس


مقابل دریا که می رسم....

فقط برای چشمهایت دعا می کنم

اما تو هرگز مستجاب نمی شوی

ببـــــــــار.....

ببـــار که باز باورت کنم

ببـــار درهمین کوچه پس کوچه های بارانی

ببـــار در همین کوچه مهتاب

راستی قرارمان

همان ساعت " نمی دانم"

ساعت لجوجی که هیچ عقربه ای

روی شانه هایش به خواب نمی رود

یادت نرود

تو ، همیشه فرصت کوتاه منی برای شعر....

تا می آیم زمزمه ات کنم

زود تمام می شوی

میدانم سالهاست

ساعت قرارمان

یک دقیقه به هیچ استو من همیشه فقط یک دقیقه

دیر می رسم...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس


عشق یعنی تنها باشی و یک تکیه گاه

او که چشمش آسمان باشد و چشمانت زمین

آسمانی بودنت باشد همین

چون کویری تشنه باشی بی قرار

که گویی هردم آسمان بر من ببار

عشق یعنی حسرت پنهان دل

زندگی در گوشه ویرانه دل

عشق یعنی اینکه همچون سرنهی بر پای یک دل داده ای

اینکه موج گردی بی امان بهر دریای غم و اندوه و آه

عشق یعنی سایه ای در یک خیال

آرزویی سرکش و گاهی محال

عشق یعنی کوچه ای دور و دراز

با هزاران سختی و شیب و فراز

عشق یعنی عطر گل های بهشت

عشق یعنی زندگی و سر نوشت


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir
عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


دست عشق از دامن دل دور باد !
می توان آیا به دل دستور داد ؟

می توان آیا به دریا حكم كرد
كه دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرود : ایست !
باد را فرمود باید : باید ایستاد ؟

آنكه دستور زبان زبان عشق را
بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را
در كف مستی نمی بایست داد* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir
عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


گرچه عمریست غریبانه فراموش توام

باز مشتاق تو و گرمی آغوش توام

باورم نیست که بیگانه شدی با من و من

همچو یک خاطره کهنه فراموش توام

شانه بر زلف سیاهت چو زنی یاد من آر

که چنان زلف تو آویخته بر دوش توام

نیستس تا که بگویم به تو ای مایه ناز

تشنه بوسه ای از آن دو لب نوش توام

حسرتی گر به دلم هست همان دیدن توست

من پرستوی خزان دیده و خواموش توام


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس


دوست دارم سنگ باشم

بی صدا و بی ترانه

تا بگویم راز خود را

در سکوتی عاشقانه

دوست دارم موج باشم

در دل دریا خروشان

سر به روی ساحل غم

در پی دیدار باران

دوست دارم ابر باشم

در دل شبها ببارم

بر کویر قلب دنیا

بوته ی عشقی بکارم

دوست دارم باد باشم

در هیاهوی رسیدن

قاصد شهری خیالی

سوی فردا پر کشیدن

دوست دارم عشق باشم

هر کجا خواهم بتازم

روی دلهای پر از غم

قصری از رویا بسازم

اینک اما من نه عشقم

من نه باد و موج و آبم

آرزوهای خیالی

از دیار سرد خوابم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir


شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

گله ...

امروز گذشت

و بازهم گله ای باقی ماند!!

نكته های امروز را مو به مو نوشتم

آن هم با « رنگ قرمز »

تا مبادا از یادم برود!

گل های قالی را برای آخرین بار می شمارم

شاید دیگر فرصتی باقی نماند

یادم باشد

« فردا »

چیزی برای

« فردا»

به جا نگذارم

همه را تمام می بندم

تا مبادا گله ای باقی بماند

برای لحظه ای كه ..............


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

عكس عاشقانه  sms-jok.royablog.ir

می خواستم واژه ای پیدا کنم تا ...

دلتنگی کهنه و بی خاصیتم را

عرضه کند ،
ولی

واژه ها باز هم غریبی می کنند.
می خواستم ،

کاغذی بیابم منت نگذارد ،

تنش را بدستانم بسپارد ،

تا نوازشش دهم ،

اما ، اعتمادی نیست...!

این لحظه ها ی لعنتی ،
باز هم مرا عذاب می دهند...

این دقیقه های بی وفا ،

بی وجدانترین ِ عالم اند...!
دستی نیست تا
دستهای خسته ام را

گرم کند...

نگاهی نیست ،
تا مرا امید دهد...

نفسی نمانده تا به آن تکیه کنم.

اینجا،
آخرین ایستگاه عاشقیست...!

شعر و متن عاشقانه+عكس عاشقانه sms-jok.royablog.ir
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


چقدر حرف هست و من فقط سکوت میکنم

آمدنت را سکوت کردم.

داشتنت را سکوت کردم.

رفتنت را سکوت کردم.

انتظار بازگشتت را هم.....

حالا نوبت توست...

باید در سکوت به تماشا بنشینی

سوختنم را
شعر عاشقانه متن عاشقانه شعرو متن عاشقانه متن غم متن عاشقي شعر جدايي متن جدايي متن دلتنگي شعر دلتنگي عاشقانه شعر براي كسي كه دلتو شكسته شعر براي كسي كه دلت براش تنگ شده جدايي احساس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ